Algemene info kynesitherapie

Praktijk Kynergie

Sportlaan 17, 3960 Bree

089/704072
0477/461913

www.kynergie.be
info@kynergie.be

Bevoegde toezichthoudende autoriteit:

Cel Federale Gezondheidsinspectie Limburg

FAC Verwilghen Blok A – 2e verd.
Voortstraat 43, 3500 Hasselt
pgc.limburg@gezondheid.belgie.be


Wij werken enkel op afspraak 
Meer info over de praktijk op: www.kynergie.be

Tarieven kinesitherapie vanaf 1 juni 2022

Karolien Gielen: 5/36324/86/527 gedeconventioneerd ONP (0831781928)
- Lid van Axxon Beroepsverzekering: Baloise, Posthofbrug 16, 2600 Berchem

Kim Jonckers: 5/37294/86/527 gedeconventioneerd ONP (0541326712)
- Lid van Axxon Beroepsverzekering: Amma, Kunstlaan39/1, 1040 Brussel

Laurine Swennen: 5/55303/22/527 gedeconventioneerd ONP (072987896)
- Lid van Axxon Beroepsverzekering: Amma, Kunstlaan39/1, 1040 Brussel

Anand Dederen: 1/5/28872/69/521 gedeconventioneerd ONP (0815594509)
- Lid van Axxon Beroepsverzekering: Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt

Momenteel is er geen conventie en zijn de tarieven vrij. Dit betekent dat alle therapeuten in de praktijk ongeacht hun conventiestatus werken aan het tarief van een gedeconventioneerde therapeut.

 

Behandeling bij gedeconventioneerde therapeut:

 • Prestatie in de praktijk          €32
 • Tarief huisbezoek                  €35
 • Toeslag dossieropstart          €7
 • Schriftelijk verslag                 €35

de terugbetalingstarieven kan u raadplegen op onze website.

Afspraken dienen 24h op voorhand telefonisch
afgebeld te worden. Zo niet wordt er 27 euro aangerekend zonder tussenkomst van het ziekenfonds.

 

Nieuwe tarieven acupunctuur vanaf 1 juni 2022

Karolien Gielen: 1.14.011.1  Lid van BAF

Intake                         €65
Vervolgafspraken:      €35

Terugbetaling is afhankelijk van u ziekenfonds.

U dient enkel het remgeld te betalen. Wij hanteren het principe van de derdebetalers in onze praktijk. Onze rekeningen zijn contant of per overschrijving te betalen. Cash betalingen worden afgerond. Onze rekeningen zijn betaalbaar uiterlijk 20 dagen na ontvangst. Bij gebreke aan een tijdige betaling wordt het verschuldigd bedrag van rechtsweg en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 10% met een minimum van 75€ en dit onverminderd het recht een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van de hogere werkelijke schade.

In deze lijst kan u terugvinden dat wij over een geldig visum beschikken:

http://docs.health.belgium.be/FilesEcad/Kine_Visa_Nl.csv

 

Terugbetalingsmodaliteiten kinesitherapie

U krijgt altijd een deel terugbetaald van het te betalen bedrag.
De grootte van het terugbetalingsbedrag hangt af van het ziektebeeld en of de therapeut geconventioneerd/gedeconventioneerd is.

Courante aandoeningen:

 • tot 18 zittingen per voorschrift
 • per aandoening is er steeds een onbeperkt aantal voorschriften mogelijk met V.I.tegemoetkoming.
 • vanaf de 19e zitting krijgt u nog steeds terugbetaald maar aan het verminderde terugbetalingstarief

F-pathologiën ( na operatie of speciale pathologie,...)

 • tot 60 zittingen per voorschrift
 • onbeperkt aantal voorschriften met terugbetaling
 • vanaf 61e zitting aan het verminderde terugbetalingstarief

E-pathologiën (verlammingen, MS, reumatoïde artritis,...)

 • tot 60 zittingen per voorschrift
 • onbeperkt aantal voorschriften

Perinatale kinesitherapie:

 • maximum 9 zittingen per zwangerschap