Functional movement screen

Het functional movement screen is een instrument dat door middel van 7 verschillende oefeningen een inzicht geeft in de beperkingen op vlak van stabiliteit, mobiliteit en flexibiliteit.

Aan de hand van een score kan er worden bepaald in welke mate de beperkingen aanwezig zijn en waar ze zich bevinden.

Men krijgt een indruk waar het probleem zich bevind van het niet optimaal kunnen uitvoeren of trainen van oefeningen.

We stellen een individueel aangepast oefenschema op.
Na 4 weken kunnen we hertesten en een nieuw schema opstellen