Hyperventilatie

Hyperventilatie is een verkeerde manier van ademhalen waarbij iemand te snel of te diep ademt.
Als men te snel en te diep ademt, ademt men te veel zuurstof in en daalt de hoeveelheid CO₂. Bij een tekort aan CO₂ ontstaat vaatvernauwing, waarbij een vermindering van de bloedvoorziening van de hersenen optreedt.

Stressfactoren (werk, gezin, onderdrukken van emoties,...) geven aanleiding tot verhoogde spanning. Hierdoor ga je verkeerd ademen.

Dit veroorzaakt hyperventilatie.

Er zijn twee soorten hyperventilatie.

Acuut Chronisch
Meest bekend, minst voorkomend Minst bekend, meest voorkomend
Ademhaling: duidelijk en excessief Ademhaling: subtiel, onbewust
Paniektoestand Onzichtbare klachten
enkele voorbeelden: vermoeidheid, hartkloppingen, wazig zien, futloos voelen, hoofdpijn, concentratiestoornissen, algemene angstigheid, opgeblazen gevoel,...<

Onze werkwijze

Tijdens onze behandeling pakken we zowel de klacht als de oorzaak van de klacht aan. Dit doen
we met behulp van relaxatietherapie, massages, stretching, ademhalingsoefeningen,…