Manuele Therapie

Manuele therapie is een behandeling die tot doel heeft de gewrichten beter te laten functioneren en de lichaamshouding en -bewegingen te verbeteren. De behandeling bestaat naast mobilisatie en manipulatie van gewrichten tevens uit het geven van instructies en adviezen.

Het heeft meer voordelen om manuele therapie te combineren met oefentherapie.